Agro Block & Homefarm

Pudełka na rośliny z materiałów pochodzących z recyklingu

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://www.agroblock.com i inne krajowe domeny najwyższego poziomu, np. Www.agroblock.dk, agroblock.se itp.

Oświadczenie o ochronie prywatności w języku duńskim. W przypadku tłumaczenia tekstu obowiązuje wersja duńska.

Vilkår og betingelser do obsługi danych osobowych

â € <Gældene z 01.09.2018

Informacje ogólne

Vi er glade for din interesse for vores produkter og dit besøg på Agroblock.com, m.fl. Det er meget vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv. Det er altid vores intencje og mål at behandle dine data forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46 / EC (Databeskyttelsesdirektivet) og den kommende Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om behandsningen.

De personlige oplysninger du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et nødvendigt formalål. Men det er vigtigt, at du læser disse vilkår og betingelser omhyggeligt, så du forstår hvorfor og hvordan vi behandler dine persondata.

Når du afgiver persondata til os, eller browser på vores hjemmeside fra din computer, mobiltelefon, eller mobilapplikation, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du akcepterer nærværende vilkår og betingelser. Hvis vi opdaterer dem, og du fortsat bruger vores tjenester, akcepterer du hermed også de nye vilkår.

Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er Agro Block Handel og Service ApS zdefiniuj som dataansvarlig, som indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående vores vilkår og betingelser eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os:

Agro Block Handel og Service ApS
CVR.nr: 39135299
Maglehøj 94
3520 Farum
info@agroblock.com

â € <Masz dane osobowe?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle previous for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller bilder and dynamiske IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside eller en del af vores tjenester, sikrer vi altid, at dette sker med et klart og udtrykkeligt samtykke, så du præcis ved, hvilke for indorlesninger, der ogsamne indsamles.

Hvornår indsamler vi dane osobowe?

Når du bruger vores tjenester, vil du som oftest podaj informacje som navn, adres, adres e-mail, finansielle informationer, samt øvrige informationer som er nødvendige for at vi kan tilbyde dig vores service. Vi indsamler personoplysninger på følgende måde:

  • Når du bruger eller interagerer med vores tjenester.
  • Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser.

Proszę o zapoznanie się z jej treścią i omówieniem jej i za przechowanie miłości do celu.

Dostarczenie danych osobowych

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores producter og gøre din oplevelse bedre, når du interagerer med os. Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

  • Forbedring af vores producter og tjenester
  • Tilpasning af vores kommunikation og marksføring til dig
  • Administracja w relacji do os
  • Opfyldelse a lovkrav
  • Analiza statystyczna

Dane osobowe do tredjepart

Korrekt håndtering af dine personoplysninger er meget vigtig for os. Vi vil aldrig sælge, offentliggøre eller på nogen måde viderebringe oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke lub hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre en transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældgendelse af gældgøre. Vi bruger ikke dine informationer til andre formål end beskrevet i nærværende Persondatapolitik.

Vi kan viderebringe dine oplysninger til vores udvalgte og betroede partnerre for at kunne levere vores service til dig. f.eks. videregiver vi informationer til partnerre, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med leving af varer, og for at kunne holde dig opdateret om status på en ordre.

Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med, modtager vi muligvis også dine informationer. Det kan for eksempel være betroede partnerre, der behandler addedsføring, økonomi, reklame og betaling. Vi kan også købe tjenester og data fra virksomheder, der kontrollerer kontaktoplysninger og personlige informationer, du har givet os. Det er for at sikre, at de informationer vi har om dig, er korrekte og opdaterede.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Vi sikrer derfor altid, at vores partnerre garanterer, at dine personoplysninger er beskyttet.

Zachowanie danych osobowych

Vi opbevarer vi din personoplysninger, så længe du bruger vores Services. Vi beholder og bruger også dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores aftaler.

Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller offentliggørelse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organization. For sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til persondata.

Vi kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der måtte opstå som følge af brug af vores tjenester, som følge af indbrud i vores systemer eller andre driftsforstyrrelser, som vi ikke er ansvarlige for. Du afgiver derfor dine oplysninger på eget ansvar. Hvis uberettigede skulle få adgang til dine informationer, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af Situen ved brug af de fornødne værktøjer.

Wydzierżawianie danych osobowych

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling i og opbevaring af dine data.

Twoje prawa

Du kan ved forespørgsel få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig, det omfang vi videregiver data. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller nieistotne, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis kundeforholdet ophører, gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i fem år i henhold til bogføringsloven, hvidvaskningsloven og logningsbekendtgørelsen.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om trafne ændringer af dine oplysninger. Du kan kontakte os nedenfor og meddele os om dine ændringer.

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Zobacz najlepsze osoby dla dzieci poniżej 18 roku życia. Hvis vi bliver opmærksom på, at vi behandler personoplysninger fra et barn, uden forældres eller værges samtykke, vil vi gøre alt for at fjerne informationerne. Hvis du bliver opmćrksom på, at et barn har givet os personoplysninger uden forældre eller værges samtykke, kan du kontakte vores kundesupport.

Pliki Cookies

Vores hjemmeside anvender Cookies. Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które znajdują się na komputerze. Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren anvender og besøger.

Kontakt os

Hvis du vil mają jedynie informacje, ændre eller slette dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan enten skrive til os på adressen: Agro Block Handel i Service ApS, Maglehøj 94, 3520 Farum eller poprzez e-mail info@agroblock.com.

Du har også mulighed za klasę nad vores behandling af dine personoplysninger. Klagen daje wsparcie dla Datatilsynet.

ndringer

Den konstante udvikling indenfor informationsteknologi betyder, at det kan blive nødvendigt at ændre i vores behandling af personoplysninger for at sikre dine data. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre og opdatere disse betingelser. Hvis det skulle forekomme, korrigerer vi selvfølgelig dokumentets opdateringsdato øverst på siden.