Agro Block & Homefarm

Ekologiczne pudełka na rośliny

Zmiany we własności Agro Block Handel og Service ApS

24.07.2019: zmiany we własności Agro Block Handel og Service ApS.

LNC Holding ApS nabył 100% udziałów od 19.07.2019. LNC Holding po raz pierwszy nabył 33% Agro Block Handel i Service ApS w 2018, a teraz skonsolidował własność do 100%. Agro Block Handel i Service ApS jest teraz w pełni własnością spółki LNC Holding ApS.