Agro Block & Homefarm

Ekologiczne pudełka na rośliny

Dobre wiadomości środowiskowe!

Wszystkie kategorie Homefarm są teraz produkowane wyłącznie przy użyciu energii z turbin wiatrowych. W produkcji wykorzystujemy energię odnawialną z turbin wiatrowych. To znaczy że Homefarm jest nie tylko przyjazny dla środowiska, ponieważ jest produkowany w 100% z recyklingu tworzyw sztucznych, ale jest również neutralny pod względem emisji CO2 pod względem zużycia energii.