Agro Block & Homefarm

Pudełka na rośliny z materiałów pochodzących z recyklingu

  • Używamy odpadów z tworzyw sztucznych do ozdobnych skrzynek na rośliny.
  • Kupujemy odpady z tworzyw sztucznych i wykorzystujemy je w naszych produktach.
  • Przetwarzamy odpady z tworzyw sztucznych w cenny surowiec.

Mamy nadzieję przyczynić się do świata bez odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku!

Odpowiedzialne zużycie

Osiągnięcie wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju wymaga pilnego ograniczenia naszego śladu ekologicznego poprzez zmianę sposobu, w jaki produkujemy i konsumujemy towary i zasoby.

Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi

Efektywne zarządzanie naszymi wspólnymi zasobami naturalnymi oraz sposób, w jaki pozbywamy się toksycznych odpadów i zanieczyszczeń, są ważnymi celami do osiągnięcia tego celu.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Równie ważne są cele zrównoważonego rozwoju ONZ zachęcające przemysł, przedsiębiorstwa i konsumentów do recyklingu i ograniczania ilości odpadów, a także wspieranie krajów rozwijających się w dążeniu do bardziej zrównoważonych modeli konsumpcji przez 2030.
Cel ONZ dotyczący zrównoważonego rozwoju nr Logo odpowiedzialnego zużycia 12

Odpowiedzialne zużycie

Odpowiedzialna konsumpcja jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju 17, który jest częścią programu rozwoju zrównoważonego rozwoju w kierunku 2030.

Agro Blockrola

Agro Block przyczynia się do odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, przekształcając odpady w surowce, a tym samym: Ograniczając ilość odpadów i Ograniczając zapotrzebowanie na nowe surowce.